Přepočet koncentrace MMS/CDS2 a vzorec hydrogensiranu a chloritanu

06.10.2014 09:13

MMS se má podle protokolu JH nověji brát 3 kapky co hodinu. Jaký je ekvivalent v množství a koncetraci CDS2 pro 3 kapky MMS?

- jaký je orientační vzorec pro výpočet množství 25ti procentního roztoku chloritanu sodného a  hydrogensíranu sodného?

 • Lukáš Sehnal 3 kapky v deci vody udělají tuším 50ppm

 • Lukáš Sehnal 333g hydrogensíranu s. na 0,7L vody a pak dolít do 1 L

 • Pavel Kefti a proč dolít? směs se zahřívá?

 • Ota Nepilý Naopak ochlazuje se to, tak rozpouštěj v teplé vodě!   Kdybys to nalil rovnou do litru, zvětší se ti výrazně objem roztoku a  budeš mít špatnou koncentraci. Výsledný roztok má být 1 litr ! Proto  tento postup.

 • Pavel Kefti Aha.  Mne ale spíš zajímají nepatrná množství. Dnes v 5h ráno jsem smíchal  2ml + 2ml a v 10h jsem měl litr CDS. To mi vystačí na několik dní. Jaký  má být poměr u tak malých množství? Proto jsem se ptal na vzorec, abych  si tu uměl vypočíst. Dík

 • Lukáš Sehnal Oto,  mi když reaguje v lahvičce Hydrogensíran s chloritanem, tak to začne  teplat - při reakci vzniká teplo. Takže hydrogensíran předtím chladím a  ona ta reakce není tak bouřlivá naráz, ale reaguje to pak pozvolně.  Zahřát se to může až po prvotní bouřlivé reakci, takže aby nedošlo k  nějaké zbytečné chybě.

 • Ota Nepilý Myslel jsem, že se Pavel ptá na rozpouštění samotného hydrogensíranu....

 • Pavel Kefti Na to také, zajímá mne vše, ale jen v množstvích pro mne- pro 1 osobu. Manželka se odmítla na to dát :

 • Pavel Kefti Říkejte mi CHemický Ali   :((  grrr

 • Ota Nepilý Pavle, nevím, děláš CDS poněkud jinak, něž ostatní....

 • Jaroslav Čeřen stačí  si zapamatovat, že z 10ml chloritanu 25% vznikne 1.78g ClO2. Když to  rozpustíš v 998.22 ml vody, dostaneš koncentraci 1780ppm. Na zbytek je  trojčlenka  2ml chloritanu dá koncentraci 356ppm v litru

 • Jaroslav Čeřen 5 NaClO2 + 4 NaHSO4 ---> 4 ClO2 + NaCl + 4 Na2SO4 + 2 H2O

 • Jaroslav Čeřen Při  přepočtu na molární hmotnosti nám z toho pak vychází, že když vezmeme  452,5 g chloritanu a 552,32 g hydrogensíranu monohydrátu, případně  480,24 g hydrogensíranu bezvodého, vznikne nám 269,8 g chlordioxidu.

 • Pavel Kefti Jardo ty jsi chemický genius, dík.

 • Pavel Kefti Pro  mne je ještě jedna záhada.Vždy jsem si myslel, že bez probublávání  hadičkou CCD vznikne velmi málo. Ale ten návod se stopkou od vína a plyn  se promísí s vodou... zvláštní.

 • Jaroslav Čeřen No Pavle, genius rozhodně ne   Vysvětlení k rozpouštění ClO2 ve vodě: ClO2 se rozpouští velice  ochotně, obzvláště pak ve studené vodě, kondenzuje při teplotě 9.9  stupňů... Je těžší než vzduch a v belíku "teče" přímo na hladinu